ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความดกไข่ อัตราการฟัก การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปูแสมก้ามขาว [Episesarma versicolor

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความดกไข่ อัตราการฟัก การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปูแสมก้ามขาว [Episesarma versicolor
นักวิจัย : พรกมล สิงห์คำ
คำค้น : ปูแสมก้ามขาว , โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/228066
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรกมล สิงห์คำ . (2552). ความดกไข่ อัตราการฟัก การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปูแสมก้ามขาว [Episesarma versicolor.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรกมล สิงห์คำ . 2552. "ความดกไข่ อัตราการฟัก การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปูแสมก้ามขาว [Episesarma versicolor".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรกมล สิงห์คำ . "ความดกไข่ อัตราการฟัก การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปูแสมก้ามขาว [Episesarma versicolor."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
พรกมล สิงห์คำ . ความดกไข่ อัตราการฟัก การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปูแสมก้ามขาว [Episesarma versicolor. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.