ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี
คำค้น : อาจารย์ที่ปรึกษา , บทบาท , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น , การให้คำปรึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กัลยา ทักษิณาเจนกิจ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/228013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี . (2553). บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี . 2553. "บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี . "บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,, 2553. Print.
ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี . บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,; 2553.