ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต ของการขนส่งสินค้าทางเรือภายในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต ของการขนส่งสินค้าทางเรือภายในประเทศไทย
นักวิจัย : วันวิศา ฐานังขะโน
คำค้น : การบัญชีสิ่งแวดล้อม , การขนส่งทางเรือ , มลพิษ , วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/227549
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันวิศา ฐานังขะโน . (2552). การจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต ของการขนส่งสินค้าทางเรือภายในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
วันวิศา ฐานังขะโน . 2552. "การจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต ของการขนส่งสินค้าทางเรือภายในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
วันวิศา ฐานังขะโน . "การจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต ของการขนส่งสินค้าทางเรือภายในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2552. Print.
วันวิศา ฐานังขะโน . การจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต ของการขนส่งสินค้าทางเรือภายในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,; 2552.