ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ amoxicillin ในเภสัชภัณฑ์โดยใช้เอนไซม์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ amoxicillin ในเภสัชภัณฑ์โดยใช้เอนไซม์
นักวิจัย : ธีรศักดิ์ โรจนราธา
คำค้น : ปฏิชีวนะ , เภสัชภัณฑ์ , อะม็อกซิซิลลิน , เอนไซม์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุเทพ ไวยครุฑธา , วิทยา มีวุฒิสม
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/227071
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรศักดิ์ โรจนราธา . (2552). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ amoxicillin ในเภสัชภัณฑ์โดยใช้เอนไซม์.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
ธีรศักดิ์ โรจนราธา . 2552. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ amoxicillin ในเภสัชภัณฑ์โดยใช้เอนไซม์".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
ธีรศักดิ์ โรจนราธา . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ amoxicillin ในเภสัชภัณฑ์โดยใช้เอนไซม์."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,, 2552. Print.
ธีรศักดิ์ โรจนราธา . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ amoxicillin ในเภสัชภัณฑ์โดยใช้เอนไซม์. กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,; 2552.