ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง
นักวิจัย : สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
คำค้น : การบังคับคดีทางแพ่ง , การมีส่วนร่วมของเอกชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/226939
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ . (2550). การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ . 2550. "การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ . "การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ . การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบังคับคดีทางแพ่ง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,; 2550.