ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

"ฉันไม่มีความรู้?" เสียงจากเรื่องราวว่าด้วยชีวิตจริง ของผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ปิตาธิปไตยไร้พรมแดน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : "ฉันไม่มีความรู้?" เสียงจากเรื่องราวว่าด้วยชีวิตจริง ของผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ปิตาธิปไตยไร้พรมแดน
นักวิจัย : หฤทัย บัวเขียว
คำค้น : สตรีศึกษา , ปิตาธิปไตย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/226714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หฤทัย บัวเขียว . (2553). "ฉันไม่มีความรู้?" เสียงจากเรื่องราวว่าด้วยชีวิตจริง ของผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ปิตาธิปไตยไร้พรมแดน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
หฤทัย บัวเขียว . 2553. ""ฉันไม่มีความรู้?" เสียงจากเรื่องราวว่าด้วยชีวิตจริง ของผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ปิตาธิปไตยไร้พรมแดน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
หฤทัย บัวเขียว . ""ฉันไม่มีความรู้?" เสียงจากเรื่องราวว่าด้วยชีวิตจริง ของผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ปิตาธิปไตยไร้พรมแดน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
หฤทัย บัวเขียว . "ฉันไม่มีความรู้?" เสียงจากเรื่องราวว่าด้วยชีวิตจริง ของผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้ปิตาธิปไตยไร้พรมแดน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.