ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาขบวนการผลิตน้ำยางข้นชนิดโปรตีนต่ำ โดยใช้เครื่องแยก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาขบวนการผลิตน้ำยางข้นชนิดโปรตีนต่ำ โดยใช้เครื่องแยก
นักวิจัย : จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
คำค้น : น้ำมันยาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ณฐพนธ์ ภูผิวแก้ว , มลฤดี พราหมอ้น
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/226206
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . (2546). การศึกษาขบวนการผลิตน้ำยางข้นชนิดโปรตีนต่ำ โดยใช้เครื่องแยก.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล,.
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . 2546. "การศึกษาขบวนการผลิตน้ำยางข้นชนิดโปรตีนต่ำ โดยใช้เครื่องแยก".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล,.
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . "การศึกษาขบวนการผลิตน้ำยางข้นชนิดโปรตีนต่ำ โดยใช้เครื่องแยก."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2546. Print.
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . การศึกษาขบวนการผลิตน้ำยางข้นชนิดโปรตีนต่ำ โดยใช้เครื่องแยก. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2546.