ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายขนาดเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน สำหรับการผลิตไวตามินสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายขนาดเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน สำหรับการผลิตไวตามินสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ
นักวิจัย : เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
คำค้น : เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน , วิตามิน , สัตว์เศรษฐกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ธนิต อยู่ในศิลป์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/226187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ . (2547). การขยายขนาดเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน สำหรับการผลิตไวตามินสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ . 2547. "การขยายขนาดเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน สำหรับการผลิตไวตามินสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,.
เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ . "การขยายขนาดเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน สำหรับการผลิตไวตามินสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,, 2547. Print.
เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ . การขยายขนาดเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน สำหรับการผลิตไวตามินสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,; 2547.