ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : จุฑาทิพย์ นมะหุต
คำค้น : เครื่องเคลือบดินเผา , ซิลิกา , สารสกัดจากแกลบ , สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รัตนา สนั่นเมือง
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/226067
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑาทิพย์ นมะหุต . (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
จุฑาทิพย์ นมะหุต . 2553. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
จุฑาทิพย์ นมะหุต . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2553. Print.
จุฑาทิพย์ นมะหุต . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2553.