ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : จินตนาพร สันโดด
คำค้น : เกษตรดีที่เหมาะสม , โครงการเกษตรดีที่เหมาะสม , ทุเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บำเพ็ญ เขียวหวาน , พรทิพย์ อุดมสิน
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/225638
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาพร สันโดด . (2551). การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จินตนาพร สันโดด . 2551. "การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จินตนาพร สันโดด . "การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Print.
จินตนาพร สันโดด . การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2551.