ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการแก้ไขข้อพิพาทแรงงานจังหวัดระยอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการแก้ไขข้อพิพาทแรงงานจังหวัดระยอง
นักวิจัย : ธรรมนูญ ยิ้มละมัย
คำค้น : ข้อพิพาทแรงงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/225624
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรรมนูญ ยิ้มละมัย . (2551). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการแก้ไขข้อพิพาทแรงงานจังหวัดระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธรรมนูญ ยิ้มละมัย . 2551. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการแก้ไขข้อพิพาทแรงงานจังหวัดระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธรรมนูญ ยิ้มละมัย . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการแก้ไขข้อพิพาทแรงงานจังหวัดระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Print.
ธรรมนูญ ยิ้มละมัย . ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการแก้ไขข้อพิพาทแรงงานจังหวัดระยอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2551.