ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์ [เขื่อนน้ำพรม] จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์ [เขื่อนน้ำพรม] จังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
คำค้น : พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน , เขื่อนจุฬาภรณ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/225120
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ . (2551). การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์ [เขื่อนน้ำพรม] จังหวัดชัยภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ . 2551. "การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์ [เขื่อนน้ำพรม] จังหวัดชัยภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ . "การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์ [เขื่อนน้ำพรม] จังหวัดชัยภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2551. Print.
ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ . การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์ [เขื่อนน้ำพรม] จังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2551.