ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรขิงโดยใช้ เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบ และเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรขิงโดยใช้ เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบ และเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
นักวิจัย : สิงหนาท พวงจันทร์แดง
คำค้น : ขิง , การทำแห้ง , เครื่องทำแห้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปัญญา แสนชัย
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/225004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิงหนาท พวงจันทร์แดง . (2550). การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรขิงโดยใช้ เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบ และเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สิงหนาท พวงจันทร์แดง . 2550. "การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรขิงโดยใช้ เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบ และเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สิงหนาท พวงจันทร์แดง . "การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรขิงโดยใช้ เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบ และเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2550. Print.
สิงหนาท พวงจันทร์แดง . การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรขิงโดยใช้ เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบ และเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2550.