ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณโลหะหนักในเหง้าหรือรากของพืชสมุนไพรไทย ในวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ้ล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี [ไอซีพี-เอ็มเอส]

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณโลหะหนักในเหง้าหรือรากของพืชสมุนไพรไทย ในวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ้ล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี [ไอซีพี-เอ็มเอส]
นักวิจัย : ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
คำค้น : พืชวงศ์ขิง , โลหะหนัก , อินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสมาแมสสเปกโทรเมตรี , พืชสมุนไพร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ธวัชชัย แพชมัด , จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/224948
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ . (2553). การหาปริมาณโลหะหนักในเหง้าหรือรากของพืชสมุนไพรไทย ในวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ้ล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี [ไอซีพี-เอ็มเอส].
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ . 2553. "การหาปริมาณโลหะหนักในเหง้าหรือรากของพืชสมุนไพรไทย ในวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ้ล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี [ไอซีพี-เอ็มเอส]".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ . "การหาปริมาณโลหะหนักในเหง้าหรือรากของพืชสมุนไพรไทย ในวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ้ล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี [ไอซีพี-เอ็มเอส]."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,, 2553. Print.
ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ . การหาปริมาณโลหะหนักในเหง้าหรือรากของพืชสมุนไพรไทย ในวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ้ล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี [ไอซีพี-เอ็มเอส]. กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,; 2553.