ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม สำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม สำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กานต์ธีร์ เพิ่มเพียร
คำค้น : กลยุทธ์การตลาด , ร้านกาแฟ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/224636
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กานต์ธีร์ เพิ่มเพียร . (2553). กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม สำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กานต์ธีร์ เพิ่มเพียร . 2553. "กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม สำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กานต์ธีร์ เพิ่มเพียร . "กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม สำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
กานต์ธีร์ เพิ่มเพียร . กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม สำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.