ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เทคนิคต้นทุนตามเป้าหมาย สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสารอาหารสูงจากข้าว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคนิคต้นทุนตามเป้าหมาย สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสารอาหารสูงจากข้าว
นักวิจัย : จำเริญ เขื่อนแก้ว
คำค้น : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสารอาหารสูง , ข้าว , เครื่องดื่มสารอาหารสูง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/224448
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จำเริญ เขื่อนแก้ว . (2552). การประยุกต์ใช้เทคนิคต้นทุนตามเป้าหมาย สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสารอาหารสูงจากข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
จำเริญ เขื่อนแก้ว . 2552. "การประยุกต์ใช้เทคนิคต้นทุนตามเป้าหมาย สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสารอาหารสูงจากข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
จำเริญ เขื่อนแก้ว . "การประยุกต์ใช้เทคนิคต้นทุนตามเป้าหมาย สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสารอาหารสูงจากข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
จำเริญ เขื่อนแก้ว . การประยุกต์ใช้เทคนิคต้นทุนตามเป้าหมาย สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสารอาหารสูงจากข้าว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.