ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตน ที่มีต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวของผู้สูงอายุ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตน ที่มีต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
นักวิจัย : สโรชา สุทธิจิต
คำค้น : การทรงตัว , การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ , ท่าฤาษีดัดตน , ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุจิตรา สุคนธทรัพย์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/224421
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สโรชา สุทธิจิต . (2551). ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตน ที่มีต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวของผู้สูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สโรชา สุทธิจิต . 2551. "ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตน ที่มีต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวของผู้สูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สโรชา สุทธิจิต . "ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตน ที่มีต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวของผู้สูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สโรชา สุทธิจิต . ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตน ที่มีต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวของผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.