ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน ในตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน ในตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
นักวิจัย : ปาริชาติ แสงระชัฎ
คำค้น : สารสนเทศ , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , เลย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุนีย์ กาศจำรูญ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/224263
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปาริชาติ แสงระชัฎ . (2551). การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน ในตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ปาริชาติ แสงระชัฎ . 2551. "การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน ในตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ปาริชาติ แสงระชัฎ . "การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน ในตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551. Print.
ปาริชาติ แสงระชัฎ . การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน ในตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2551.