ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา
นักวิจัย : นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์
คำค้น : การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข , ไข้หวัดนก , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/223990
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ . (2549). การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,.
นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ . 2549. "การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,.
นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ . "การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,, 2549. Print.
นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ . การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,; 2549.