ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเพิ่มความคงตัวของอาหารเลี้ยงปลาโดยการใช้กัวร์กัม กรณีศึกษาปลาช่อนเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับปลาเรนโบว์เทร้าท์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเพิ่มความคงตัวของอาหารเลี้ยงปลาโดยการใช้กัวร์กัม กรณีศึกษาปลาช่อนเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับปลาเรนโบว์เทร้าท์
นักวิจัย : ฐานภา จันทร์ภิรมย์
คำค้น : กัวร์กัม , ปลาช่อน , ปลาเรนโบว์เทร้าท์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วรินธร สงคศิริ , ภาวิณี ชัยประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/223926
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐานภา จันทร์ภิรมย์ . (2552). การศึกษาการเพิ่มความคงตัวของอาหารเลี้ยงปลาโดยการใช้กัวร์กัม กรณีศึกษาปลาช่อนเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับปลาเรนโบว์เทร้าท์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ฐานภา จันทร์ภิรมย์ . 2552. "การศึกษาการเพิ่มความคงตัวของอาหารเลี้ยงปลาโดยการใช้กัวร์กัม กรณีศึกษาปลาช่อนเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับปลาเรนโบว์เทร้าท์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ฐานภา จันทร์ภิรมย์ . "การศึกษาการเพิ่มความคงตัวของอาหารเลี้ยงปลาโดยการใช้กัวร์กัม กรณีศึกษาปลาช่อนเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับปลาเรนโบว์เทร้าท์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.
ฐานภา จันทร์ภิรมย์ . การศึกษาการเพิ่มความคงตัวของอาหารเลี้ยงปลาโดยการใช้กัวร์กัม กรณีศึกษาปลาช่อนเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับปลาเรนโบว์เทร้าท์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2552.