ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาโนคอมโพสิตของท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้น และลวดนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์กับยางธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นาโนคอมโพสิตของท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้น และลวดนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์กับยางธรรมชาติ
นักวิจัย : สุพรรษา มุสิกะเจริญ
คำค้น : นาโนคอมโพสิท , ยางธรรมชาติ , นาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ , ท่อนาโนคาร์บอน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/223899
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรษา มุสิกะเจริญ . (2552). นาโนคอมโพสิตของท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้น และลวดนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์กับยางธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุพรรษา มุสิกะเจริญ . 2552. "นาโนคอมโพสิตของท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้น และลวดนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์กับยางธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุพรรษา มุสิกะเจริญ . "นาโนคอมโพสิตของท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้น และลวดนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์กับยางธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
สุพรรษา มุสิกะเจริญ . นาโนคอมโพสิตของท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้น และลวดนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์กับยางธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.