ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน ของโรงงานอาหารสัตว์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน ของโรงงานอาหารสัตว์
นักวิจัย : สุวภัทร รักเสรี
คำค้น : การบริหารงานโลจิสติกส์ , โรงงานอาหารสัตว์ , โรงงานแปรรูปอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ , อภิชาต โสภาแดง , เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง , ศักด์เกษม ระมิงค์วงศ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/223824
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวภัทร รักเสรี . (2552). การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน ของโรงงานอาหารสัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุวภัทร รักเสรี . 2552. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน ของโรงงานอาหารสัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สุวภัทร รักเสรี . "การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน ของโรงงานอาหารสัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
สุวภัทร รักเสรี . การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านห่วงโซ่อุปทาน ของโรงงานอาหารสัตว์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.