ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล
นักวิจัย : ทวีผล แปงณีวงค์
คำค้น : การใช้พลังงาน , ระบบปรับอากาศในรถยนต์ , รถยนต์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร , ชัชวาลย์ ชัยชนะ , วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/223819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทวีผล แปงณีวงค์ . (2552). การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ทวีผล แปงณีวงค์ . 2552. "การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ทวีผล แปงณีวงค์ . "การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
ทวีผล แปงณีวงค์ . การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.