ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาสังคม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาสังคม
นักวิจัย : อภิสิทธิ์ หนุนภักดี
คำค้น : ประชาสังคม , องค์กรประชาสังคม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุวรรณี แสงมหาชัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/222545
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิสิทธิ์ หนุนภักดี . (2552). ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
อภิสิทธิ์ หนุนภักดี . 2552. "ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
อภิสิทธิ์ หนุนภักดี . "ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552. Print.
อภิสิทธิ์ หนุนภักดี . ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาสังคม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2552.