ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพร [ขิง] โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพร [ขิง] โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม
นักวิจัย : สิงหนาท พวงจันทน์แดง
คำค้น : ขิง , การทำแห้ง , เครื่องทำแห้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/222457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . (2552). การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพร [ขิง] โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . 2552. "การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพร [ขิง] โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . "การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพร [ขิง] โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพร [ขิง] โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2552.