ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : สรญา แก้วพิทูลย์
คำค้น : พยาธิเส้นด้าย , เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/222432
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรญา แก้วพิทูลย์ . (2552). พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สรญา แก้วพิทูลย์ . 2552. "พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สรญา แก้วพิทูลย์ . "พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552. Print.
สรญา แก้วพิทูลย์ . พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2552.