ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการฝึกแบบให้ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติผ่านการสร้างเครือข่าย : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการฝึกแบบให้ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติผ่านการสร้างเครือข่าย : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
นักวิจัย : ขณิษฐ คำทอน
คำค้น : การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , นักเรียนมัธยมศึกษา , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/222209
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขณิษฐ คำทอน . (2549). ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการฝึกแบบให้ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติผ่านการสร้างเครือข่าย : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ขณิษฐ คำทอน . 2549. "ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการฝึกแบบให้ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติผ่านการสร้างเครือข่าย : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ขณิษฐ คำทอน . "ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการฝึกแบบให้ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติผ่านการสร้างเครือข่าย : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2549. Print.
ขณิษฐ คำทอน . ผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการฝึกแบบให้ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติผ่านการสร้างเครือข่าย : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2549.