ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายและการกระจายตัวในแนวดิ่งของแพลงก์ตอน ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายและการกระจายตัวในแนวดิ่งของแพลงก์ตอน ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : พิษณุ ไชยมงคล
คำค้น : แพลงค์ตอน , คุณภาพน้ำ , เหมืองถ่านหิน , เหมืองลิกไนต์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221810
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิษณุ ไชยมงคล . (2552). ความหลากหลายและการกระจายตัวในแนวดิ่งของแพลงก์ตอน ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พิษณุ ไชยมงคล . 2552. "ความหลากหลายและการกระจายตัวในแนวดิ่งของแพลงก์ตอน ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พิษณุ ไชยมงคล . "ความหลากหลายและการกระจายตัวในแนวดิ่งของแพลงก์ตอน ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
พิษณุ ไชยมงคล . ความหลากหลายและการกระจายตัวในแนวดิ่งของแพลงก์ตอน ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.