ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตน้ำหม่อนเข้มข้น โดยเทคนิคการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำหม่อนเข้มข้น โดยเทคนิคการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
นักวิจัย : ปัทมา พงษ์เกษ
คำค้น : หม่อน , การแช่เยือกแข็ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สันต์ นุ้ยภิรมย์ , สมชาย จอมดวง , พิไล อินธิปัญญา
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221808
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัทมา พงษ์เกษ . (2552). การผลิตน้ำหม่อนเข้มข้น โดยเทคนิคการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ปัทมา พงษ์เกษ . 2552. "การผลิตน้ำหม่อนเข้มข้น โดยเทคนิคการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ปัทมา พงษ์เกษ . "การผลิตน้ำหม่อนเข้มข้น โดยเทคนิคการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
ปัทมา พงษ์เกษ . การผลิตน้ำหม่อนเข้มข้น โดยเทคนิคการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.