ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสาหกิจชุมชน กับการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิสาหกิจชุมชน กับการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ ภู่อร่าม
คำค้น : วิสาหกิจชุมชน , การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง , ชุมชนบ้านศรีจุฬา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221513
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ ภู่อร่าม . (2551). วิสาหกิจชุมชน กับการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ณรงค์ศักดิ์ ภู่อร่าม . 2551. "วิสาหกิจชุมชน กับการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ณรงค์ศักดิ์ ภู่อร่าม . "วิสาหกิจชุมชน กับการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551. Print.
ณรงค์ศักดิ์ ภู่อร่าม . วิสาหกิจชุมชน กับการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2551.