ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อน [Morus spp.] จำแนกโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากเทคนิคเอพี-พีซีอาร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อน [Morus spp.] จำแนกโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากเทคนิคเอพี-พีซีอาร์
นักวิจัย : บุษรา ระวินู
คำค้น : หม่อน , ความหลากหลายทางพันธุกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อำนวย คำตื้อ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221348
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุษรา ระวินู . (2551). ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อน [Morus spp.] จำแนกโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากเทคนิคเอพี-พีซีอาร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุษรา ระวินู . 2551. "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อน [Morus spp.] จำแนกโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากเทคนิคเอพี-พีซีอาร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุษรา ระวินู . "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อน [Morus spp.] จำแนกโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากเทคนิคเอพี-พีซีอาร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
บุษรา ระวินู . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม่อน [Morus spp.] จำแนกโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากเทคนิคเอพี-พีซีอาร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.