ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดระเบียบวินัยร่างกายกับแบบแผนการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดระเบียบวินัยร่างกายกับแบบแผนการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : วริษา ทานัน
คำค้น : การบริโภคอาหาร , นักเรียน , ร่างกาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : มัลลิกา มัติโก
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221219
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วริษา ทานัน . (2552). การจัดระเบียบวินัยร่างกายกับแบบแผนการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วริษา ทานัน . 2552. "การจัดระเบียบวินัยร่างกายกับแบบแผนการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วริษา ทานัน . "การจัดระเบียบวินัยร่างกายกับแบบแผนการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Print.
วริษา ทานัน . การจัดระเบียบวินัยร่างกายกับแบบแผนการบริโภคอาหาร : กรณีศึกษานักเรียนในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2552.