ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /
นักวิจัย : มาโนชญ์ ตนสิงห์
คำค้น : โครงการ , การพัฒนาระบบสารสนเทศ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะวิทยาศาสตร์ , ระบบสารสนเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประทีป จันทร์คง , รัตนา ณ ลำพูน , จักรภพ วงศ์ละคร
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221114
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาโนชญ์ ตนสิงห์ . (2552). การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
มาโนชญ์ ตนสิงห์ . 2552. "การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
มาโนชญ์ ตนสิงห์ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
มาโนชญ์ ตนสิงห์ . การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.