ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเยาวชนที่ติดเกมส์ : กรณีศึกษาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเยาวชนที่ติดเกมส์ : กรณีศึกษาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
นักวิจัย : พิมลพรรณ บุญยะเสนา
คำค้น : เยาวชน , พฤติกรรมการใช้เงิน , เกมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุขุม พันธุ์ณรงค์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมลพรรณ บุญยะเสนา . (2552). การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเยาวชนที่ติดเกมส์ : กรณีศึกษาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พิมลพรรณ บุญยะเสนา . 2552. "การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเยาวชนที่ติดเกมส์ : กรณีศึกษาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พิมลพรรณ บุญยะเสนา . "การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเยาวชนที่ติดเกมส์ : กรณีศึกษาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
พิมลพรรณ บุญยะเสนา . การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเยาวชนที่ติดเกมส์ : กรณีศึกษาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.