ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการพันกับค่าความต้านทานแรงกระแทกของถังไฟเบอร์กลาส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการพันกับค่าความต้านทานแรงกระแทกของถังไฟเบอร์กลาส
นักวิจัย : พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ
คำค้น : ความต้านทานการกระแทก , ถังไฟเบอร์กลาส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221081
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . (2550). การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการพันกับค่าความต้านทานแรงกระแทกของถังไฟเบอร์กลาส.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . 2550. "การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการพันกับค่าความต้านทานแรงกระแทกของถังไฟเบอร์กลาส".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . "การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการพันกับค่าความต้านทานแรงกระแทกของถังไฟเบอร์กลาส."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2550. Print.
พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการพันกับค่าความต้านทานแรงกระแทกของถังไฟเบอร์กลาส. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,; 2550.