ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : สุทธิจิตต์ เชิงทอง
คำค้น : ผักสลัด , ผักปลอดสารพิษ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ เชิงทอง , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิจิตต์ เชิงทอง . (2552). การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี,.
สุทธิจิตต์ เชิงทอง . 2552. "การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี,.
สุทธิจิตต์ เชิงทอง . "การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี,, 2552. Print.
สุทธิจิตต์ เชิงทอง . การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี,; 2552.