ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้และการปฏิบัติ ในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ของประชาชน ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้และการปฏิบัติ ในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ของประชาชน ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : อัมพร ยานะ
คำค้น : พะเยา , การติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส , สเตรปโตคอคคัส ซูอิส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220646
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัมพร ยานะ . (2552). ความรู้และการปฏิบัติ ในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ของประชาชน ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อัมพร ยานะ . 2552. "ความรู้และการปฏิบัติ ในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ของประชาชน ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อัมพร ยานะ . "ความรู้และการปฏิบัติ ในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ของประชาชน ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
อัมพร ยานะ . ความรู้และการปฏิบัติ ในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ของประชาชน ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.