ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรือนพักอาศัยในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรือนพักอาศัยในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
นักวิจัย : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
คำค้น : ที่อยู่อาศัย , หมู่บ้านไผ่ขอน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กรธิชา อุ่นไพร
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . (2552). การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรือนพักอาศัยในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . 2552. "การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรือนพักอาศัยในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . "การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรือนพักอาศัยในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2552. Print.
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรือนพักอาศัยในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2552.