ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ในการจำหน่ายและการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ในการจำหน่ายและการส่งออก
นักวิจัย : วิภารัตน์ เชื้อชวด
คำค้น : โลหะหนัก , ชุดทดสอบโลหะหนัก , ข้าว , ผลิตภัณฑ์ข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รัตนา สนั่นเมือง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220468
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภารัตน์ เชื้อชวด . (2552). การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ในการจำหน่ายและการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วิภารัตน์ เชื้อชวด . 2552. "การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ในการจำหน่ายและการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วิภารัตน์ เชื้อชวด . "การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ในการจำหน่ายและการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2552. Print.
วิภารัตน์ เชื้อชวด . การพัฒนาชุดทดสอบโลหะหนักตะกั่ว แคดเมียม และปรอทอย่างง่าย สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ในการจำหน่ายและการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2552.