ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนบริเวณพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนบริเวณพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
คำค้น : กุ้งก้ามกราม , ฟาร์มกุ้งก้ามกราม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รังสรรค์ เกตุอ๊อต
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล . (2552). การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนบริเวณพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา,.
สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล . 2552. "การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนบริเวณพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา,.
สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล . "การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนบริเวณพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา,, 2552. Print.
สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล . การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนบริเวณพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา,; 2552.