ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์ สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์ สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ โม้พวง
คำค้น : ไฮโดรเจน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220432
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัมฤทธิ์ โม้พวง . (2552). การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์ สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
สัมฤทธิ์ โม้พวง . 2552. "การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์ สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
สัมฤทธิ์ โม้พวง . "การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์ สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2552. Print.
สัมฤทธิ์ โม้พวง . การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์ สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2552.