ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
นักวิจัย : สุขสันต์ ชัยศิริวัฒน์
คำค้น : ผู้บริหารโรงเรียน , ครูประถมศึกษา , การพัฒนาครู , โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220403
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุขสันต์ ชัยศิริวัฒน์ . (2550). บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
สุขสันต์ ชัยศิริวัฒน์ . 2550. "บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,.
สุขสันต์ ชัยศิริวัฒน์ . "บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,, 2550. Print.
สุขสันต์ ชัยศิริวัฒน์ . บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร,; 2550.