ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : พรพิมล ห่านพิสิทธิ์กุล
คำค้น : ลำพูน , การชำระภาษี , การยอมรับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไพรัช ตระการศิรินนท์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220254
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพิมล ห่านพิสิทธิ์กุล . (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรพิมล ห่านพิสิทธิ์กุล . 2552. "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรพิมล ห่านพิสิทธิ์กุล . "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
พรพิมล ห่านพิสิทธิ์กุล . ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.