ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ลักกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ลักกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด
นักวิจัย : พิชัย อุ่นนันกาศ
คำค้น : ภาวะผู้นำ , ผู้บังคับบัญชา , ความผูกพันต่อองค์การ , พนักงานบริษัท , บริษัทลักกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220251
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิชัย อุ่นนันกาศ . (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ลักกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิชัย อุ่นนันกาศ . 2552. "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ลักกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิชัย อุ่นนันกาศ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ลักกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
พิชัย อุ่นนันกาศ . ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ลักกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.