ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอสำหรับ Spirulina platensis C1 ด้วยการกลายพันธุ์ และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการส่งถ่ายดีเอ็นเอ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอสำหรับ Spirulina platensis C1 ด้วยการกลายพันธุ์ และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการส่งถ่ายดีเอ็นเอ
นักวิจัย : สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์
คำค้น : ดีเอ็นเอ , สาหร่ายสไปรูไลน่า พลาเทนซิส ซี1 , การส่งถ่ายดีเอ็นเอ , การกลายพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วัฒนา เจียมตน , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220138
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ . (2551). การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอสำหรับ Spirulina platensis C1 ด้วยการกลายพันธุ์ และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการส่งถ่ายดีเอ็นเอ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ . 2551. "การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอสำหรับ Spirulina platensis C1 ด้วยการกลายพันธุ์ และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการส่งถ่ายดีเอ็นเอ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ . "การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอสำหรับ Spirulina platensis C1 ด้วยการกลายพันธุ์ และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการส่งถ่ายดีเอ็นเอ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2551. Print.
สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ . การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอสำหรับ Spirulina platensis C1 ด้วยการกลายพันธุ์ และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการส่งถ่ายดีเอ็นเอ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,; 2551.