ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี
นักวิจัย : ศรีหรรษา มลิจารย์
คำค้น : ชุดตรวจสอบไวรัส , โรคใบด่าง , แตง , อิมมูโนโครมาโตกราฟี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/220029
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีหรรษา มลิจารย์ . (2551). การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ศรีหรรษา มลิจารย์ . 2551. "การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ศรีหรรษา มลิจารย์ . "การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2551. Print.
ศรีหรรษา มลิจารย์ . การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2551.