ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
นักวิจัย : วิลัศนา โพธิ์ศรี
คำค้น : น้ำพริกตาแดง , กลิ่น , สารให้กลิ่นรส , เครื่องจิ้มสมุนไพร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ , นิจฉรา ทูลธรรม
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219695
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิลัศนา โพธิ์ศรี . (2552). โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วิลัศนา โพธิ์ศรี . 2552. "โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วิลัศนา โพธิ์ศรี . "โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.
วิลัศนา โพธิ์ศรี . โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2552.