ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล
คำค้น : ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา , คุณภาพการศึกษา , สถาบันการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล . (2552). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล . 2552. "การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล . "การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.
ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล . การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2552.