ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิจัย : สุมนา นีระ
คำค้น : พืช , เทคโนโลยีชีวภาพ , โคกภูตากา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา นีระ , อำนวย คำตื้อ
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219511
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมนา นีระ . (2550). การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สุมนา นีระ . 2550. "การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สุมนา นีระ . "การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2550. Print.
สุมนา นีระ . การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2550.