ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน
นักวิจัย : ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
คำค้น : เศรษฐกิจพอเพียง , การศึกษานอกระบบโรงเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/219494
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . (2552). การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,.
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . 2552. "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,.
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,, 2552. Print.
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,; 2552.